Ritningar

Alla ritningar finns nu tillgängliga digitalt

Vid renoveringar kan ritningarna underlätta för att få ett bra resultat lika befintligt utseende vilket är viktigt särskilt när det gäller exteriören. Det underlättar även att tydliggöra vad en hantverkare skall göra, hur det skall göras och vad kostnaden blir. Det finns ritningar på det mesta allt från kök, badrum, pergola, skärmtak, skorstenar, plåtdetaljer, trappor, öppen spis mm.


Husritningar -->

VVS-ritningar -->

El-ritningar -->

Konstruktionsritningar -->

Områdeskarta -->

Detaljplan Robertshöjd --


Ytterligare ritningar kan finnas att hämta ut på Stadsbyggnadskontoret.

Typ A = fastigheter om ca 85 m2

Typ B = fastigheter om ca 98 m2

Typ C = fastigheter om ca 115 m2

Sen finns variationer inom dessa tre huvudtyper.

Beteckningen S efter A, B eller C betyder spegelvänt.