Fiber & kabel-tv

Fiberföreningen Robertshöjd.Net

I området finns både fibernät med internet från Bahnhof - och kopparnät med kabel-tv från Com Hem. Näten sköts av den separata Fiberföreningen Robertshöjd.Net som har egna stadgar och styrelse. Avgifterna är mycket förmånliga i och med gruppavtal för så många hushåll - och dessa betalas direkt till fiberföreningen.

Om ett hushåll ej är anslutet går detta att ordna mot avgift för inkoppling.

OBS! Viktigt vid försäljning eller köp av radhus att man rapporterar in ägarbyte även till denna förening. Tjänsterna följer med fastigheten.

Mer information och kontaktuppgifter finns på fiberföreningens webbplats: www.robertshojd.net