Kallelse digitalt årsmöte 2021


  • 7 april 2021

Medlemmarna i Robertshöjds Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma som sker digitalt detta år. Beslutet att hålla föreningsstämman digitalt har tagits med grund av rådande pandemi och för att följa pandemilagen och nuvarande rekommendationer för föreningsstämmor.

Länk till mötet skickas ut via e-post efter att du gjort din deltagaranmälan till styrelsen@robertshojd.se

Det är möjligt att delta genom ombud med fullmakt. Fullmakten är bifogad kallelsen.

När: Onsdagen den 21 april 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Digitalt via Teams


--> Här är kallelsen till årsmötet


På gång

Rörprojektet drar igång inom några veckor


  • 13 april 2021

I dagarna har vi antagit ett anbud från en entreprenör som inom några veckor kommer starta upp det stora rörprojektet i vårt område. Detta innebär att vi kommer få en mer detaljerad tidplan och karta över hur dragningarna kommer göras inom kort. Till att börja med kommer vi att märka ut de träd och buskar som entreprenören kommer hjälpa oss att flytta. Odlingslådor, stenplattor, trall etc. som placerats över eller i närheten av rören måste varje husägare själv flytta. Vi kommer gå ut med extra information till de berörda hushållen.

Vi uppmanar att detta berör oss alla i området och att vi ser ett gott grannskap där vi hjälper de berörda hushållen lite extra.

Se översiktskarta över våra rör -->

Målsättningen är att alla någon gång under boendeperioden i samfälligheten engagerar sig i styrelsearbetet. Hur ser du på det?


  • 28 mars 2021

Vi behöver bli 2-3 personer fler i styrelsen. I nuläget är det ingen som har hört av sig och kan tänka sig ställa upp. Så då tar vi i lite hårdare. Vi bor i en samfällighet, vissa gemensamma ytor och anläggningar har vi gemensamt. Styrelsen driver frågor framåt och ser till att vårt område fungerar som det ska. Målsättningen är att alla någon gång under boendeperioden i samfälligheten engagerar sig i styrelsearbetet. Styrelsen träffas en gång i månaden (just nu digitalt), och hanterar de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar (vatten, värme, grönytor, parkeringar). Nya krafter och idéer behövs kontinuerligt!

Inga förkunskaper behövs, bara en knippe engagemang. Är det en speciell post man skulle vilja ha ser vi att vi kan lösa det. Vi är flexibla.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för frågor eller anmäl ditt intresse direkt till Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com

Läs intervjun med några av våra styrelsemedlemmar -->


Status Härlandatjärnskolan

  • mars-april 2021

ByggDialog informerar om statusen för bygget Härlandatjärnskolan.

Läs info från ByggDialog -->

Har du frågor angående gatan, skolan eller husen. Här hittar du kontaktinformationen för byggprojektet -->

Har ni värmeläckage?

  • 15 december

Tyvärr så har vi fortfarande inte hittat läckagetvårt gemensamma värmerör. Detta innebär att vi behöver fylla på med ca 50 liter vatten per dygn. I samband med detta kommer det in mycket luft i rören, vilket kan vara en orsak till att era element känns kalla. Testa att lufta elementen och låt det rinna när ni luftar dom så ni ser att det kommer klart vatten utan missfärgning.

Föreningen har en värmekamera som vi lånar ut. Ett bra hjälpmedel för att se var det läcker in kalluft. På bilden ser man att det läcker in kalluft längst ned vid dörren. Där är dags för en ny tätlist.

Visste du att...

...det är du som ansvarar för panelen som omsluter din gård

och plåten på ovankant till dess överkant. Både på framsidan och baksidan av huset. Detta finns inte med i Lantmäteriets eller i något annat styrande dokument utan det är av hävd från Robertshöjd radhus ekonomiska förening.


...korrekt färgkod till planket är Brunsvart 517 Classic.

Tydligen har det funnits minst tre varianter av den färgkod som angetts till planket på webbplatsen, vilket syns tydligt i vissa gångar. Nu har vi äntligen hittat den rätta kulören via en observant medlem.

Så har du planer på att måla om planket i år är det blandningen via Nordsjö Idé o Design vid Munkebäcksmotet som är bäst.

Tin Transparent Exterior, Brunsvart, 517 Classic, NS Lasurk. 500/600/By

När det är säsong kan den finnas färdigblandad annars ”bryter” de färgen till vår mörkare brunsvarta nyans (brunsvart 517 Classic).

Om man råkat köpa fel nyans kan man gå tillbaka till affären med burken. De ”bryter” färgen till den rätta - utan kostnad.

Så här ser etiketten ut -->


...elen i varje hörnfastighet tillhör Göteborg Energi.

Om en propp går där så är det Göteborgs Energi som ska fixa det. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att skåpen är i brukligt skick och låst så att inga barn kan öppna.

Styrelsen info

Ny debitering 2021

I slutet på december fick alla medlemmar den första avin från vår nya ekonomibyrå SBC i brevlådan. I och med detta kommer den nya debiteringen gälla vilket redovisades i kallelsen för årsstämman 2020, bilaga 7. Styrelsen uppmanar alla att dubbelkolla sin avi mot debiteringsbilagan på vår hemsida. Kontakta oss om det inte stämmer.

Här kollar du debiteringslistan 2021 -->

Cirkulär 269

En kort sammanfattning om vad som sker i och omkring vårt område under februari och mars.

Läs Cirkulär 269 som PDF -->

Rörarbete 2021

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Extra parkeringsplatser finns att hyra

Efter höstens inventering av parkeringsplatser har det kommit upp 6 nya extraplatser som finns till förfogande att hyra. Hör av dig till styrelsen@robertshojd.se om du är intresserad av att hyra en extraplats.


HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->