Välkommen till
Robertshöjds samfällighet

Arbetet med rörprojektet drar ut ytterligare på tiden och vi får löpande frågor om status.


  • 6 juli 2022


Detta vet vi i nuläget:


Läcksökningen är ännu inte klar, utan pågår fortsatt. Vi har fortlöpande kontakt med vår leverantör och vi beklagar att detta drar ut på tiden


I måndags 220704 uppstod en allvarlig incident under provtryckning. Vatten sprutade med högt tryck från element i två fastigheter på Torvmossegatan under provtryckning p g a att en kran till längan varit öppen vid provtryckning av de centrala delarna av systemet. Vattenskador har uppstått och det är en försäkringsfråga, där det får utredas vilket försäkringsbolag som ska ersätta skadan. Även ansvaret för att kranen varit öppen utreds.


Den utdragna processen ställer föreningen i en svår situation. Styrelsen har kopplat in besiktningsman och jurister för att komma till ett avslut på rörprojektet.


Vi återkommer så snart vi har mera information!


Tidigare information gällande rörprojektet finns här.

Berörda trädgårdar - rörprojektet

  • 18 maj 2022


För att de nya planteringarna och sådden av gräsfrön skall ta sig och bli gröna och fina krävs en hel del vatten. Speciellt eftersom det fortfarande är väldigt torrt i markerna. Se därför till att vattna er gräsmatta och era nyplanteringar kontinuerligt så kommer det snart bli fint i våra trädgårdar igen.


TEAB har gjort ett ryck med att färdigställa trädgårdarna för de som har blivit drabbade av grävningarna för de nya värmerören.


- De har kompletterat med plantor och buskar som tidigare inte var planterade

- De dressar gräsmattor med jord för att dessa ska bli jämnare

- De sår med gräsfrö i de skarvar och på de ytor som tidigare inte blivit täckta med gräs på rulle.

Laddpunkter i Robertshöjd


  • 18 maj 2022

Information om detta kommande projekt finns här.

Protokoll Årsmöten
Här finns protokoll och underlag från våra årsmöten.

Hängrännor och stuprör

  • 12 maj 2022

Regnar det?

Passa på att sticka ut huvudet och kontrollera hängrännan. Det får inte läcka eller rinna över, då är rännan inte rensad eller så är det stopp i stupröret. Det vatten som rinner utanför kan påverka huset.Stoppa råttorna nu!


  • 29 april 2022

Vi måste tillsammans agera för att råttor inte ska få spridning i vårt område. Styrelsen har kontakt med "Kretslopp & vatten" så att de sätter ut fällor i avloppen.

Detta kan ni som husägare göra:

1. Bort med alla fågelmatare, råttorna tar maten och gömmer undan på egna ställen.

2. Ring ditt försäkringsbolag, har du Länsförsäkringar kostar det inget och de sätter ut giftfällor omgående, de kommer tillbaka och kikar på dem efter 3 veckor.

Tips och rekommendationerna kommer från Länsförsäkringarnas skadedjursbekämpare.

Termostater info 2021 10 28 (1).pdf

Information Termostater & ventiler

  • 1 november 2021

Nästa steg i processen med en god värmeförsörjning i vårt område är att byta ut termostat och packbox på våra radiatorer (elementen) inne i våra hus. Här kan du läsa mer om planeringen inför det arbetet.

Rörprojektet 2021

  • 06 juni 2021


Läs allt om det pågående rörprojektet under Rörarbete 2021 Där finns bland annat svar på vanliga frågor, kartor över arbetsområdet, nyhetsbrev från vår entreprenör och annan viktig information.

Bli en del av vår styrelse!

  • 13 Januari 2022

Välkommen att bli en del av styrelsen! Vi bor i en samfällighet, vissa gemensamma ytor och anläggningar har vi gemensamt. Styrelsen driver frågor framåt och ser till så att vårt område fungerar som det ska. Målsättningen är att alla någon gång under boendeperioden i samfälligheten engagerar sig i styrelsearbetet. Styrelsen träffas en gång i månaden och hanterar de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar (vatten, värme, grönytor, parkeringar). Nya krafter och idéer behövs kontinuerligt!

Inga förkunskaper behövs, bara en knippe engagemang. Är det en speciell post man skulle vilja ha ser vi att vi kan lösa det.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för frågor eller anmäl ditt intresse direkt till Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com

Läs intervjun med några av våra styrelsemedlemmar -->


Gemensamma städhelger

  • 21 november 2021


Vår och höst har samfälligheten gemensamma städhelger, läs mer här.

Status Härlandatjärnskolan

  • mars-april 2021

ByggDialog informerar om statusen för bygget Härlandatjärnskolan.

Läs info från ByggDialog -->

Har du frågor angående gatan, skolan eller husen. Här hittar du kontaktinformationen för byggprojektet -->

Visste du att...

...det är du som ansvarar för panelen som omsluter din gård

och plåten på ovankant till dess överkant. Både på framsidan och baksidan av huset. Detta finns inte med i Lantmäteriets eller i något annat styrande dokument utan det är av hävd från Robertshöjd radhus ekonomiska förening.


...korrekt färgkod till planket är Brunsvart 517 Classic.

Tydligen har det funnits minst tre varianter av den färgkod som angetts till planket på webbplatsen, vilket syns tydligt i vissa gångar. Nu har vi äntligen hittat den rätta kulören via en observant medlem.

Så har du planer på att måla om planket i år är det blandningen via Nordsjö Idé o Design vid Munkebäcksmotet som är bäst.

Tin Transparent Exterior, Brunsvart, 517 Classic, NS Lasurk. 500/600/By

När det är säsong kan den finnas färdigblandad annars ”bryter” de färgen till vår mörkare brunsvarta nyans (brunsvart 517 Classic).

Om man råkat köpa fel nyans kan man gå tillbaka till affären med burken. De ”bryter” färgen till den rätta - utan kostnad.

Så här ser etiketten ut -->


...elen i varje hörnfastighet tillhör Göteborg Energi.

Om en propp går där så är det Göteborgs Energi som ska fixa det. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att skåpen är i brukligt skick och låst så att inga barn kan öppna.

Styrelsen info

Ny debitering 2021

I slutet på december fick alla medlemmar den första avin från vår nya ekonomibyrå SBC i brevlådan. I och med detta kommer den nya debiteringen gälla vilket redovisades i kallelsen för årsstämman 2020, bilaga 7. Styrelsen uppmanar alla att dubbelkolla sin avi mot debiteringsbilagan på vår hemsida. Kontakta oss om det inte stämmer.

Här kollar du debiteringslistan 2021 -->

Cirkulär 269

En kort sammanfattning om vad som sker i och omkring vårt område under februari och mars.

Läs Cirkulär 269 som PDF -->

Rörarbete 2021

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Extra parkeringsplatser finns att hyra

Efter höstens inventering av parkeringsplatser har det kommit upp 6 nya extraplatser som finns till förfogande att hyra. Hör av dig till styrelsen@robertshojd.se om du är intresserad av att hyra en extraplats.

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->