Rörarbete 2021

På extrastämman den 5 november 2020 beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det. Här nedan kommer vi samla all information under arbetetsgång.

Pågående

Söker engagerade medlemmar till arbetsgrupp - för återställande av trädgårdar

  • 25 november 2020

Vi har börjat diskussionerna i styrelsen hur arbetet ska ske med de trädgårdarna som blir berörda av grävningsarbeten kring Rörarbetet 2021.

Styrelsen söker därför medlemmar som vill engagera sig och vill bilda en särskild arbetsgrupp för trädgårdarna utöver styrelsen. Är du intresserad av att hjälpa till med det arbetet så hör av dig till styrelsen@robertshojd.se

Förslag och åtgärder från Bengt Dahlgren AB

  • 20 november 2020

Styrelsen har fått ett första utlåtande från Bengt Dahlgren med förslag och åtgärder som vi ska ta ställning till. Här presenteras några dom:

  1. De ska undersöka om de nya rören till stora delar kan läggas ovanpå den gamla kulverten. Detta skulle spara pengar och utgöra ett bra fundament för rören.

  2. Ytterligare ett förslag är att i sträckan Blacktjärnsgatan med udda nummer kan rören läggas under gångstigen mellan parkeringarna och husen. Detta skulle minska kostnaderna och vi slipper förhoppningsvis sprängningsarbeten.

  3. De föreslår även att vi tar med kallvattenrören i arbetet vilket innebär att vi slipper gräva upp trädgårdarna ytterligare en gång när det är dags att byta dessa rör, vilket är en klok åtgärd.

  4. Ytterligare ett förslag är att de gamla nedstigningsbrunnarna tas bort från trädgårdarna.

Avtal tecknat med Bengt Dahlgren AB

  • November 2020

Avtal tecknat med konsultfirman Bengt Dahlgren AB som ska hjälpa oss med arbetet. De första stegen är redan gjorda. Arbetet har påbörjats med att ta fram en handling till förfrågningsunderlaget som ska beskriva förutsättningarna för vad vi vill ha utfört. En inspektion har gjorts i området där de bland annat har tittat på den nya sträckningen för rören och undersökt markförhållanden. Detta kommer att finnas med i den offertförfrågan som vi senare kommer att skicka ut till entreprenörer.

Beslut extrastämma 2020 - Rörsystemet

  • 12 november 2020

Robertshöjds samfällighetsförenings bjöd in till en extrastämma torsdagen 5 november 2020. På stämman beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det.

Läs kallelsen till extrastämman + beslutsunderlag -->