Rörarbete 2021

På extrastämman den 5 november 2020 beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det. Här nedan kommer vi samla all information under arbetetsgång.

Information Rörprojektet

Återplantering av gräs!

 • 3 augusti 2021

Gräs på rulle kommer att läggas ut på de berörda tomterna där Torslanda har arbetat, det har dock varit för varm och torrt för att gräset ska kunna ta sig på bästa sätt, vi får därför hålla oss till tåls ett tag till!

Hör av er till oss i styrelsen om ni har frågor eller funderingar, vi försöker att ta reda på svar och besvara er så fort vi kan, så låter vi Torslandas anställda jobba på med det de är bäst på!

Rörprojektet

 • 29 juli 2021

Arbetet med att lägga nya rör för värmeförsörjning till våra radhus fortsätter, här kan ni läsa styrelsens senaste brev kring arbetet.


https://drive.google.com/file/d/1Ub419Tv0CVEW5m9uhKDGmUXD56tHRNOS/view


Nyhetsbrev vecka 29

 • 23 juli 2021

Vecka 29-31: Fortsatt arbete i delsträckor 1-3.

Vecka 32: Start i delsträcka 5 vid Blacktjärnsgatan och fortsättning delsträcka 6 (Blacktjärnsgatan ojämna nummer).

Med start i Vecka 32 kapas häckar längs Blacktjärnsgatan pga stor risk att fiber annars skadas.

Vecka 32: Start i delsträcka 7 mellan Ormebäcksgatan och Blacktjärnsgatan.

Vecka 32: Fortsättning delsträcka 3.

Filmning av personal undanbedes!

Uppmärkning av växtlighet

 • 23 juli 2021

Påminnelse om instruktionerna för märkning av växtlighet inom rörprojektets arbetsområde – se nedan! Alla berörda fastighetsägare har redan fått röda, blåa och vita plastband. De som vill märka enligt det fjärde alternativet, med gula plastband, kan kontakta Lena tel 0730512868.


Information berörda trädgårdar 210721.docx

Nyhetsbrev vecka 26+27

 • 5 juli 2021

Några rader från Torslanda om veckorna framöver:

"Denna veckan (vecka 27) återfyller vi i delsträcka 1. Vi fortsätter schakta i delsträcka 2 och transporterar material i delsträcka 3".

Påminner även om det som informerades inför vecka 26:

"Arbete i rörprojekt kommer pågå även under v28, v29, v30, v31 på delsträckorna 1,2,3.

Det innebär att rörprojektet inte tar någon sommarledighet.

Arbetstiderna är 07-16, mån-fre.

Torslanda Entreprenad kommer göra allt de kan för att undvika högljudda arbeten under morgontimmarna".


Nyhetsbrev vecka 24

 • 20 juni 2021


"På måndag och tisdag kommer vi schakta över Ormebäcksgatan och det det kan påverka trafiken något då vi har ett körfält öppet.

Vi kommer att schakta vidare i delsträcka 2. Material kommer transporteras till lösflak som kommer stå på tomt Långefjällsgatan 5A.

Vi kommer spärra av runt lösflaket. Dumpertrafik kommer ske i delsträcka 3 fram till lösflaket."


Detta gäller alltså det fortsatta arbetet med "Etapp 1" - etappen som sträcker sig från startpunkten mot Ormebäcksgatan / Långefjällsgatan / Råböcksgatan osv. Torslanda pratar om "deletapper" vilket är delar av denna etapp.

"Etapp 2" som det refererats till tidigare är den etapp som påbörjas efter semestern och sträcker sig mot Blacktjärnsgatan.

Vecka 23

 • 13 juni

I nästa vecka kommer Torslanda att börja schakta från block 22 till block 24.

De kommer inte att schakta över Långefjällsgatan innan semester, så inga tomter efter gatan kommer påverkas av arbeten nu.

Drönarflygning kommer användas för underlag av arbeten. Start på måndag.

Kartor över arbetsområdet

 • 26 maj
Befintligheter_M-51.1-001.pdf
Befintligheter_M-51.1-002.pdf
Befintligheter_M-51.1-003.pdf

Tidigare inlägg

Liten förändring av rördragningen

 • 16 juni 2021

Torslanda har gjort några förändringar i dragningen av rören, Etapp 1. (Se kartan) Bild 1 visar sträckan från Långefjällsgatan/Råbäcksgatan upp mot Bredmossegatan. Bild 2 visar sträckan mellan gavlarna på Ormebäcksgatan & Långefjällsgatan.

Nya dragningar, bild 1+2 (2021 06 16).pdf

Vecka 22

 • 06 juni

Under veckan har Torslanda etablerat bodar och börjat schakta i tomter på Ormebäcksgatan.

På måndag, 7 juni, etableras ytterligare en maskin som kommer att schakta från block 22 (Långefjällsgatan) mot Ormebäcksgatan.

Kartan finns markerat etapp 1-7 över arbetet.

Etapp 1-7 2021-06-04.pdf

Vecka 16-18


 • 3 maj

Via länken hittar ni tidigare nyhetsbrev och annan information:

Informationsbrev

 • 27 maj 2021


Igår eftermiddag gick vi, tillsammans med Anders från Torslanda entreprenad, genom trädgårdarna i Etapp 1. Flera av er kom ut, vi hoppas att ni fick svar på en del av era frågor.


På vissa platser var arbetsområdet inte tydligt / markeringar oklara & Anders ska återkomma till oss om detta.


Det är svårt att säga de nuvarande rörens djup och vad mer som finns i marken, men vi fick känslan av att Anders är lyhörd och att de allt eftersom kommer att försöka få till lösningar som blir ok i era trädgårdar.


Grävarbetet kommer att ske i etapper och de återställer gräsmattorna allt eftersom.


Grävarbetet norrut (mot Blacktjärnsgatan) är det svårt att säga när det kan starta, men inte innan semestrarna. Vi får återkomma om detta då allt är igång.


Då det gäller märkning av växtlighet: Band i de tre färgerna kommer inom kort att läggas i era brevlådor. Märk upp allt inom arbetsområdet men även gärna i nära anslutning till området.


Efter vår rundvandring insåg vi att det inte rörde sig om stora mängder trädgårdsavfall i detta första skede, vi har därför avbokat containern som var tänkt att placeras ut på fredag.

Etapp 1

 • 25 maj 2021


Arbetets Etapp 1 , påbörjas 31 maj.

Grävstart där rören från pannrummet når vårt område. Därifrån sker grävning norrut mot Knipeflogsgatan och Bredmossegatan. Till att börja med kommer en grävskopa och en vecka senare ytterligare en grävskopa. Arbetet kommer att ske på flera ställen. Schakt kommer att grävas för de nya rören och gropar kommer att grävas vid radhusgavlarna/nedstigningsbrunnarna för att förbereda för att dra in den nya rören.

 • 25 maj 2021

Måndag den 31/5 kommer Torslanda Entreprenad att påbörja etablering och grävarbete för våra nya rör. Läs den viktiga informationen för alla i samfälligheten!

Vid frågor eller funderingar - maila oss i styrelsen! styrelsen@robertshojd.se

Information rörprojekt 2021 05 25.pdf

APD-plan Rörprojektet

 • 5 maj 2021

Under det kommande arbetet med rören kommer nödvändigt material, maskiner & bod att vara placerat enligt kartan (APD-plan / arbetsplatsdispositionsplan).

En provgrop är grävd längst nere på Blacktjärnsgatan, den kommer att stå öppen till mitten av nästa vecka.

APD-plan 2021-05-05.pdf

Offertförfrågan skickats till fyra entreprenörer

 • 17 mars 2021

Styrelsens arbete med bytet av våra rör fortsätter. Vi kommer att byta alla rör som ligger i marken, även kallvattenrören som har en annan sträckning än värmerören. Finansieringen av projektet är klart och offertförfrågan har skickats ut till fyra entreprenörer som sagt att de är intresserade av att komma med en offert. Vi ska ha deras svar senast i slutet av mars. När vi har fått in svaren så görs en värdering av vilken entreprenör som är lämpligast, där inte bara priset är avgörande utan också hur arbetet kommer att utföras. När det är klart i slutet av april så kommer vi att ha en tidsplan för arbetet.

Berörda trädgårdar

 • 17 mars 2021

Vi vill påminna om att har man träd, större buskar eller altandäck på eller i närheten av värmerören så är det fastighetsägarens ansvar att flytta detta när arbetet ska utföras. Vi har i början på mars kontaktat alla fastighetsägare vars tomter direkt berörs av rörprojektet.

Under april månad kommer vi att kalla till ett första informationsmöte främst till alla er med trädgård som kommer beröras av rörarbetet. Dessa hushåll har redan fått en skriftlig information i sin brevlåda.

Söker engagerade medlemmar till arbetsgrupp - för återställande av trädgårdar

 • 25 november 2020

Vi har börjat diskussionerna i styrelsen hur arbetet ska ske med de trädgårdarna som blir berörda av grävningsarbeten kring Rörarbetet 2021.

Styrelsen söker därför medlemmar som vill engagera sig och vill bilda en särskild arbetsgrupp för trädgårdarna utöver styrelsen. Är du intresserad av att hjälpa till med det arbetet så hör av dig till styrelsen@robertshojd.se

Förslag och åtgärder från Bengt Dahlgren AB

 • 20 november 2020

Styrelsen har fått ett första utlåtande från Bengt Dahlgren med förslag och åtgärder som vi ska ta ställning till. Här presenteras några dom:

 1. De ska undersöka om de nya rören till stora delar kan läggas ovanpå den gamla kulverten. Detta skulle spara pengar och utgöra ett bra fundament för rören.

 2. Ytterligare ett förslag är att i sträckan Blacktjärnsgatan med udda nummer kan rören läggas under gångstigen mellan parkeringarna och husen. Detta skulle minska kostnaderna och vi slipper förhoppningsvis sprängningsarbeten.

 3. De föreslår även att vi tar med kallvattenrören i arbetet vilket innebär att vi slipper gräva upp trädgårdarna ytterligare en gång när det är dags att byta dessa rör, vilket är en klok åtgärd.

 4. Ytterligare ett förslag är att de gamla nedstigningsbrunnarna tas bort från trädgårdarna.

Avtal tecknat med Bengt Dahlgren AB

 • November 2020

Avtal tecknat med konsultfirman Bengt Dahlgren AB som ska hjälpa oss med arbetet. De första stegen är redan gjorda. Arbetet har påbörjats med att ta fram en handling till förfrågningsunderlaget som ska beskriva förutsättningarna för vad vi vill ha utfört. En inspektion har gjorts i området där de bland annat har tittat på den nya sträckningen för rören och undersökt markförhållanden. Detta kommer att finnas med i den offertförfrågan som vi senare kommer att skicka ut till entreprenörer.

Beslut extrastämma 2020 - Rörsystemet

 • 12 november 2020

Robertshöjds samfällighetsförenings bjöd in till en extrastämma torsdagen 5 november 2020. På stämman beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det.

Läs kallelsen till extrastämman + beslutsunderlag -->