Vår- & höststädning

Vårstädning 26 - 28 mars

Från förmiddagen fredag 26 mars till och med måndag förmiddag 29 mars finns containers för trädgårdsavfall på besöksplatserna på: Blacktjärnsgatan, Ormebäcksgatan, Råbäcksgatan.

Vi ber dig om hjälp att hålla platser utmärkta med konor fria från bilar när containrarna kommer. Containrarna är endast avsedda för trädgårdsavfall. Inga papperssäckar eller plastsäckar får användas och större grenar sågas ner så får vi plats med mer. Om det hittas papperssäckar eller plastsäckar i avfallet får vi en straffavgift som gör städningen betydligt dyrare.

Områdets hjälpsamma barn kan i vanlig ordning vara beredda på att vid 12 -tiden komma till respektive container på lördagen för utdelning av något sött.

Kolla igenom Städområden i detalj nedan för vad som gäller för de gemensamma ytorna. Vi ses!


I mitten av april och i perioden slutet av oktober till mitten av november håller föreningen gemensamma städdagar. I anslutning till städandet grillar vi korv på fotbollsplanen. De som vill ställer ut bord för loppis/försäljning i samband med grillningen.

Respektive fastighetsägare ansvarar för att städa och ta bort löv, ogräs, mossa m.m. från egna p-rutor och angränsande häckar/ buskar. Under städdagen delas våra gemensamma områden in i mindre städområden, som vi hjälps åt att städa.

I de containrar som ställs upp i området får bara tömmas komposterbart material, alltså inte sopsäckar och annat.

Städområden i detalj

Kopia av Städplan höst- o vårstädning.docx