Gatubelysning

Göteborgs stad ansvarar för att gatlyktorna i vårt område är hela och att belysningen fungerar.

Om du vill anmäla trasiga lampor eller om du har andra synpunkter på gatubelysningen kontaktar du trafikkontorets kundtjänst

tel. 031-365 00 00 (tryck 2)

e-post. kontaktcenter.stadsmiljo@goteborg.se