Byggprojekt

Samlad information kring byggprojekt i och omkring vårt området.

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

Via Göteborgs Stad hittar ni alla aktuella Trafikstörningar i Robertshöjd.

Bygget av Härlandatjärnskolan

På Robertshöjdsgatan byggs en ny F-9-skola som kommer rymma 560 elever då den planeras stå färdig lagom till terminsstart hösten 2022. Byggprojektet ingår i Bo2021.

Läs mer -->

Bygget av bostäder vid Robertshöjdsgatan/ Smörslottsgatan

34 bostadsrättslägenheter fördelade på sex loftgångshus i trä planeras preliminärt byggstart i september 2020 med markarbeten, sprängning, schaktning och grundläggning. Husen kommer preliminärt att vara färdigställda hösten 2021.

Läs mer -->

Kontaktpersoner gällande byggnationen och arbetena i området

Frågor angående :

Skolan — Byggdialog e-post: erik.ahlgren@byggdialog.se

Gatan —Trafikkontoret e-post: iris.hultgren@trafikkontoret.goteborg.se

Husen — Egnahemsbolaget e-post: anders.carlsson@egnahemsbolaget.se


Trafikontoret informerar

Projektinformation för Härlandatjärnskolan

  • 22 december

ByggDialog och Göteborgs Stad meddelar hur arbetstiderna ser ut under julhelgerna för det stora bygget, Robertshöjdsskolan. Här kan ni även läsa vidare om arbete som pågår just nu, samt kommande arbete.

Se bifogad PDF om Robertshöjdsskolan -->

Robertshöjdsgatan stängd fram till och med februari 2020


  • 7 oktober 2020

Trafikkontoret meddelar via sitt nyhetsbrev att under vecka 41 kommer entreprenör VMA att utföra förberedande borrning inför sprängning för ledningsschakt på Robertshöjdsgatan längs med Flisgatan. Roberthöjdsgatan kommer fram till och med Februari 2021 vara stängd för genomfart.

Långefjällsgatan öppnar för genomfart under vecka 41. På Smörslottsgatan stängs ett körfält för fjärrvärmearbeten som startar under vecka 41 och kommer att hålla på fram till och med mitten på december.

Läs Trafikkontorets nyhetsbrev -->

Ledningsarbeten på Smörslottsgatan 5 okt — 18 dec


  • 4 oktober 2020

Från och med den 5 oktober kommer trafikkontoret att påbörja ledningsarbeten på Smörslottsgatan. De kommer stänga av ett körfält på Smörslottsgatan. Sträckan kommer att regleras med trafikljus under arbetsperioden. Arbetena pågår till den 18 december.

Mer info i Trafikkontorets nyhetsbrev -->

Arbetetsområde för nybyggnationerna


  • 25 augusti 2020

Trafikkontorets karta över hur arbetsområde för etapp 1 och 2 för kommande sprängningar samt karta som visar hur gång- och cykelbana kommer att gå när arbete färdigt.

Ladda ner kartor

Trafikkontorets påbörjade ledningsarbeten


  • 10 augusti 2020

Trafikkontoret kommer att schakta och ha anläggningsmaskiner på Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan, vilket innebär begränsad framkomlighet för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet. Ledningsarbetet kommer att utföras etappvis vilket leder till avstängningar på Robertshöjdsgatan. Arbetet beräknas vara klart september 2021.

Läs mer på Göteborgs Stad -->

Hur går sprängning till?


  • 10 augusti 2020

Göteborgs Stad har samlat de vanligaste frågorna kring byggprojektet av bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan. Här svarar de bland annat frågor kring trafikpåverkan, buller och parkeringsfrågor.

Läs de vanligaste frågorna -->

Nyhetsbrev — Trafikkontoret