Hej Tove Mathiasson,

berätta mer om den nybildade radhusägarförening som startats i området.

Styrelsen i Radhusägarföreningen består av Gert Sandahl, Kristoffer Myhrman, Tove Mathiasson, Marit Ekström och Eva Steen, Suppleant.

Varför Robertshöjds Radhusägarförening?

— Robertshöjds radhusägarförening startades formellt i våras efter att flera i området undrat varför vi inte samordnar översyn av tak, så som det gjordes förr. Svaret är att samfälligheten som organisationsform inte får göra det. Det i sig var en anledning till att starta föreningen.


Hur uppstod behovet?

— När vi pratade med grannar i området så var det många som uttryckte önskemål om att samarbeta mer kring det som alla bör ha behov av ungefär samtidigt eftersom husen är lika gamla – allt från arbete på fasad, uppköp av panel, fönsterbyte/renovering så att det blir billigare, tidseffektivt och enhetligt.

Det finns också önskemål om att byta idéer kring smarta lösningar inne och hur man kan tänka kring sin trädgård. Flera som bott här länge i området uttryckte att det var bättre sammanhållning förr och vill se fler sociala aktiviteter.


Vad är syftet med föreningen?

— Syftet med föreningen är främst taken, men i stadgarna ges möjlighet till olika typer av aktiviteter – det är upp till medlemmarna. Nästa år planeras upphandling av skorstensmålning och algtvätt av tak.

Tanken med föreningen är att ge prisvärda lösningar för alla medlemmar. Alla sparar ju tid på det här.


Vilka sitter i radhusägarföreningens styrelsen?

— Styrelsen består nu av Gert Sandahl, Kristoffer Myhrman, Tove Mathiasson, Marit Ekström och Eva Steen, Suppleant. Det är roligt att vi har olika kompetenser och att vi dessutom har bott i området olika länge. Vi ser så klart gärna fler engagerade i arbetet framöver.


Hur blir man medlem?

— Vi hoppas att alla vill vara medlemmar i föreningen. Man blir medlem genom att maila till robertshojdsradhus@gmail.com