Hej! Är du intresserad av att sitta i styrelsen men tvekar. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer. Eller anmäl ditt intresse direkt till Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com

Hej Angelica,

Du är vår eminenta ordförande. Vad fick dig att söka till styrelseuppdraget för tre år sedan?

Angelica Petras, Ordförande

— Jag valde att anmäla mitt intresse till att bli invald i styrelsen för att få en chans att vara med och påverka det som rör vårt boende och vår närmiljö samt för att få en bättre inblick i samfälligheten och hur det fungerar. Första året som invald i styrelsen var jag kassör, året därefter blev jag ordförande.


Vad får dig att lägga ner din fritid på arbete i styrelsen, och hur många timmar skulle du säga ungefär att du lägger ner i månaden?

— Det varierar beroende på vad som behöver göras gällande underhåll eller olika ärenden som dyker upp, och vad vi i styrelsen väljer att initiera utöver detta. Vi har ett styrelsemöte per månad, med uppehåll över sommaren. Vi har fokuserat mycket på att sätta tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar samt gjort förbättringar som kommer underlätta styrelsearbetet framöver. Arbetet blir vad vi gör det till. Alla beslut om vad som ska göras tas gemensamt i styrelsen, där alla kan komma med ideer och förslag.


Vad skulle du säga till någon som tvekar att gå med?

— Tveka inte! Styrelsearbetet ger mer än det tar. Målsättningen är att alla nån gång under boendeperioden i samfälligheten engagerar sig i styrelsearbetet. Nya krafter och idéer behövs kontinuerligt!


Hur mycket kunskap tycker du man borde ha för att gå med i styrelsen?

— Det behövs ingen tidigare erfarenhet eller särskild kompetens, alla kan bidra på sitt sätt. Alla är vi nybörjare i början och lär längst vägen med hjälp och stöttning av övriga styrelsen!


Hej Erik,

Du har suttit med i styrelsen några år. Vad betyder styrelsearbetet för dig ?

Erik Berglund, Värmeansvarig

— Jag har bott i området över 30 år och trivs gott, mina barn har vuxit upp här och jag tycker det är ett fint område att bo i. Så detta är mitt sätt att bidra till vi fortsatt har ett fint och fungerande Robertshöjd. Dessutom tycker jag att det är ett roligt uppdrag, vi är ett gott gäng i styrelsen med olika förmågor och var och en bidrar med det de kan och har tid till.


Vad får dig att lägga ner din fritid på arbete i styrelsen, och hur många timmar skulle du säga ungefär att du lägger ner i månaden?

— Det är svårt att säga för det varierar mycket. Tyvärr har vi under flera år haft rör som läckt och då har det gått åt en hel del tid. Det är flera gånger jag varit runt i alla brunnar och letat efter läckande rör. Så vissa månader har det varit en del och andra månader så har det bara varit styrelsemötet och ungefär lika mycket till på övrigt.


Vad skulle du säga till någon som tvekar att gå med?

— Ring någon av oss i styrelsen och fråga om vårt arbete. Det är mycket lättare att prata med någon om man är tveksam.


Hur mycket kunskap tycker du man borde ha för att gå med i styrelsen?

— Det behövs inga förkunskaper! Vi stöttar varandra i arbetet och man lär sig efter hand. Vill man lära sig ändå mer så finns det bra kurser i till exempel styrelsearbete och om samfällighetslagen som styr vårt arbete.


Hej Elin,

Du har precis gjort ditt första år som styrelseledamot. Hur tycker du det har varit?

Elin N Vennerbring, Webb- och kommunikationsansvarig

— Det är lärorikt att få lära sig allt vad styrelsearbete innebär. Men det viktigaste för mig har varit att få lära känna och vara mer delaktig i det området jag bor i. Och till på köpet har jag fått lära känna nya människor.


Vad hade du för förväntningar när du gick med i styrelsen?

— Styrelsen letade efter någon som kunde hjälpa till med kommunikationen , vilket passade mig som jobbar med det professionellt. Jag ville bidra med det jag kunde men samtidigt få lära mig allt i vad styrelsearbete handlar om. Jag har lärt mig så mycket om vårt fina område både vad gäller på utsidan och insidan.


Vad skulle du säga till någon som tvekar att gå med?

— Vi är ett riktigt bra team som ställer upp för varandra. Vi bidrar med det vi kan och orkar. Att vara delaktig i sin boendeförening gör en rikare som människa punkt.

Hej! Är du intresserad av att sitta i styrelsen men tvekar. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen så berättar vi mer. Eller anmäl ditt intresse direkt till Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com