Radhusägarföreningen

Robertshöjds Radhusägare ekonomisk förening bildades hösten år 2020 för att underlätta för alla att ta hand om sitt hus. Föreningens syfte är att samordna skötseln för att kunna ta fram låga priser, något som inte ingår i samfällighetens uppgift. Grunden i föreningens arbete är gemensam taköversyn. Andra aktiviteter som föreningen kan samordna bestäms av medlemmarna.


Medlemsavgift

Som medlem får du översyn av taket vartannat år (rensning av rännor, kontroll och byte av trasiga pannor). Årsavgiften kommer därför variera beroende på om det är dags för översyn eller inte. Året utan översyn kostar 100-150 kr och ska täcka administration för att kunna upprätthålla en förening. Priset varierar beroende på hur många medlemmar vi har som vill dela på kostnaden. Medlemsinsatsen (100 kronor) är en engångsavgift som man betalar när man blir medlem.

Övriga tjänster som föreningen samordnar kommer att vara frivilliga att ta del av.


Bli medlem

Kontakta via e-post robertshojdsradhus@gmail.com eller ring Kristoffer på telefonnummer 0763-945 945

Stadgar — Robertshöjds radhusägarförening