OBS! Vattenavstämning torsdag den 26 november mellan kl. 9.30-14.00

  • 25 november

Göteborgs Stad meddelar att de kommer att utföra ett arbete på Robertshöjdsgatan och stänger av vattnet i samband med detta. Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Tappa upp vatten för behov.

Läs mer via Göteborgs Stad -->

På gång

Rörarbete 2021

  • 25 november

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Samlad information kring byggprojekt i och omkring vårt området

  • 25 november

Det händer mycket i och omkring vårt område just nu. Under Byggprojekt hittar du all samlad information från bland annat Trafikverket och Göteborgs Stad.

Kolla in Byggprojekt -->

Ny ekonomibyrå — SBC

  • 22 november

Vid årsskiftet kommer SBC ta över efter Riksbyggen och bli samfällighetens nya ekonomibyrå. SBC kommer själva skicka ut information och presentera sig för samtliga medlemmar. Fakturan kommer därför se annorlunda ut men upplägget är fortfarande detsamma.

Läckaget lokaliserat

  • 12 november

Göteborg Energi har äntligen lokaliserat värmeläckaget till Råbäcksgatan och kommer att åtgärda läckaget inom kort. Berörd fastighetsägare är informerad. Styrelsen kommer att undersöka orsaken till läckaget noggrannare för att se om det kan bero på om det har ett samband med det arbete som kommunen har gjort på Långefjällsgatan.

Uppmaning!

  • 20 oktober 2020

Vi har märkt att fler och fler parkerat längs med Blacktjärnsgatan och Ormebäcksgatan. Detta skymmer sikten för barnen, svårt för framkomlighet och vissa kommer inte ut från vissa parkeringsplatser. Det förhindrar även framkomlighet på gatan, trångt som det redan är. Det finns extraplatser att hyra. Kontakta styrelsen. Påminn gärna era besökare om detta.

Trafikkontoret informerar om avstängd gata

  • 12 november

Från och med 11/9 kommer boende på Ormebäcksgatan att få köra via Södra Sotenäsvägen/Ugglumsleden för att komma till sina bostäder, då gatans avstängning flyttats till mellan Ormebäcksgatan och Blacktjärnsgatan. D Avstängningen på Robertshöjdsgatan flyttas därefter etappvis mot Smörslottsgatan. Gatan förväntas vara avstängd för nedläggning av ledningar till februari/mars. Detta meddelades via Trafikkontorets nyhetsbrev vecka 46.

Tillfällig cykelväg

  • 11 november

Trafikkontoret meddelar via deras nyhetsbrev att de kommer att skapa en tillfällig cykelväg på Robertshöjdsgatan bredvid gångbanan, beräknas vara klar vecka 48.

Inventering av ordinarie parkeringsplatser


  • 20 oktober 2020

Vi gör nu en inventering på de ordinarie parkeringsplatserna för att ge styrelsen en överblick över hur platserna i samfälligheten nyttjas, samt för att underlätta vid försäljning av fastigheter. Det är viktigt att du rapporterar in vilken plats du har för att underlätta detta arbete.

Så rapporterar du din plats -->

Styrelsen info

Bedömning av våra rör

På extrastämman den 5 november beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det.

Mer info om extrastämman -->

Inventering parkering

Nu under hösten har vi kommit igång med en omfattande inventering på alla extra parkeringsplatser i området. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att hyra en extraplats.

Inbrott i området

Under den senaste tiden har boende i vårt område haft inbrott/ skador på sina bilar. Vi uppmanar alla att vara uppmärksam på vilka som rör sig i området nattetid. Styrelsen ser om vi kan få ökad belysning på gångbanorna för tryggare parkeringsplatser.

Cirkulär nr. 267 blir det sista i din brevlåda

Eftersom vi nu har två digitala kanaler, hemsidan och FB-sidan, där vi når ut till våra medlemmar kommer cirkuläret bara finnas digitalt. Vill du ändå ha cirkuläret i brevlådan så behöver ni antingen lägga en lapp med er adress i Linas brevlåda (Blacktjärnsgatan 3B), eller skicka ett sms till tlf. 0707 97 47 96.

Ladda ner Cirkulär 267

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->


Inspiration

Nybildad radhusägarförening i området

Föreningen har startats för att underlätta alla att ta hand om sitt hus. Tanken är att föreningen ska kunna göra det som samfälligheten inte får göra, som till exempel se över våra tak.

Tove Mathiasson är styrelsemedlem och berättar mer om föreningen i en kort intervju.

Läs hela intervjun -->

Robertshöjds radhus är en värdefull kulturmiljö

Robertshöjds radhusområde är, trots sin ålder, fortfarande välbevarat och enhetligt. Området finns med i Göteborgs stads bevarandeprogram för värdefulla kulturmiljöer.

Lär dig mer om vår historia -->

Visste du att varje gata har sitt speciella gatuträd

Alla entrégator har eller har haft en trädrad. Varje gata har fått sitt speciella gatuträd för att ge gatan karaktär. Förekommande arter är bland annat prydnadsapel, rönn, björk och oxel.

Lär dig mer om vår vegetation -->