På gång

God jul & gott nytt år!

Vi i styrelsen önskar er en fin jul och ett gott nytt år! Ta hand om varandra.

Ny debitering 2021

  • 22 december

I slutet på december kommer alla medlemmar få den första avin från vår nya ekonomibyrå SBC i brevlådan. I och med detta kommer den nya debiteringen gälla vilket redovisades i kallelsen för årsstämman 2020, bilaga 7.

Styrelsen uppmanar alla att dubbelkolla sin avi mot debiteringsbilagan. Kontakta oss om det inte stämmer.

Se debiteringslista -->

Projektinformation för Härlandatjärnskolan

  • 22 december

ByggDialog och Göteborgs Stad meddelar hur arbetstiderna ser ut under julhelgerna för det stora bygget, Robertshöjdsskolan. Här kan ni även läsa vidare om arbete som pågår just nu, samt kommande arbete.

Se bifogad PDF om Robertshöjdsskolan -->

Har ni värmeläckage?

  • 15 december

Tyvärr så har vi fortfarande inte hittat läckagetvårt gemensamma värmerör. Detta innebär att vi behöver fylla på med ca 50 liter vatten per dygn. I samband med detta kommer det in mycket luft i rören, vilket kan vara en orsak till att era element känns kalla. Testa att lufta elementen och låt det rinna när ni luftar dom så ni ser att det kommer klart vatten utan missfärgning.

Föreningen har en värmekamera som vi lånar ut. Ett bra hjälpmedel för att se var det läcker in kalluft. På bilden ser man att det läcker in kalluft längst ned vid dörren. Där är dags för en ny tätlist.

Information från vår nya ekonomibyrå — SBC

  • 12 december

Vid årsskiftet kommer SBC ta över efter Riksbyggen och bli samfällighetens nya ekonomibyrå. I det första informationsbrevet till våra medlemmar berättar de mer detaljerat vad det innebär när nästa månadsavgift ska betalas.

Läs SCB information -->

Cirkulär 268

  • 12 december

År 2020 har inneburit stora förändringar och framför allt begränsningar för många, där Covid-19 har drabbat oss på många sätt. Styrelsen och vårt arbete har dock inte begränsats, vi har fortsatt med många och stora frågor som bland annat Rörarbete 2021, inventering av parkeringsplatser samt vår nya ekonomibyrå och markskötsel partner, SCB.

Läs Cirkulär 268 som PDF -->

Sökes: Engagerade medlemmar till arbetsgrupp - för återställande av trädgårdar

  • 30 november 2020

Vi har börjat diskussionerna i styrelsen hur arbetet ska ske med de trädgårdarna som blir berörda av grävningsarbeten kring Rörarbetet 2021.

Styrelsen söker därför medlemmar som vill engagera sig och vill bilda en särskild arbetsgrupp för trädgårdarna utöver styrelsen. Är du intresserad av att hjälpa till med det arbetet så hör av dig till styrelsen.

Rörarbete 2021

  • 25 november

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Samlad information kring byggprojekt i och omkring vårt området

  • 25 november

Det händer mycket i och omkring vårt område just nu. Under Byggprojekt hittar du all samlad information från bland annat Trafikverket och Göteborgs Stad.

Kolla in Byggprojekt -->

Inventering av ordinarie parkeringsplatser


  • 20 oktober 2020

Vi gör nu en inventering på de ordinarie parkeringsplatserna för att ge styrelsen en överblick över hur platserna i samfälligheten nyttjas, samt för att underlätta vid försäljning av fastigheter. Det är viktigt att du rapporterar in vilken plats du har för att underlätta detta arbete.

Så rapporterar du din plats -->

Styrelsen info

Uppmaning!

Vi har märkt att fler och fler parkerat längs med Blacktjärnsgatan och Ormebäcksgatan. Detta skymmer sikten för barnen, svårt för framkomlighet och vissa kommer inte ut från vissa parkeringsplatser. Det förhindrar även framkomlighet på gatan, trångt som det redan är. Det finns extraplatser att hyra. Kontakta styrelsen. Påminn gärna era besökare om detta.

Bedömning av våra rör

På extrastämman den 5 november beslutades det att styrelsen får i uppdrag att bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör, samt om styrelsen bedömer att det är nödvändigt att byta rören innan 2026 så har styrelsen mandat att göra det.

Mer info om extrastämman -->

Inventering parkering

Nu under hösten har vi kommit igång med en omfattande inventering på alla extra parkeringsplatser i området. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att hyra en extraplats.

Inbrott i området

Under den senaste tiden har boende i vårt område haft inbrott/ skador på sina bilar. Vi uppmanar alla att vara uppmärksam på vilka som rör sig i området nattetid. Styrelsen ser om vi kan få ökad belysning på gångbanorna för tryggare parkeringsplatser.

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->


Inspiration

Nybildad radhusägarförening i området

Föreningen har startats för att underlätta alla att ta hand om sitt hus. Tanken är att föreningen ska kunna göra det som samfälligheten inte får göra, som till exempel se över våra tak.

Tove Mathiasson är styrelsemedlem och berättar mer om föreningen i en kort intervju.

Läs hela intervjun -->

Robertshöjds radhus är en värdefull kulturmiljö

Robertshöjds radhusområde är, trots sin ålder, fortfarande välbevarat och enhetligt. Området finns med i Göteborgs stads bevarandeprogram för värdefulla kulturmiljöer.

Lär dig mer om vår historia -->

Visste du att varje gata har sitt speciella gatuträd

Alla entrégator har eller har haft en trädrad. Varje gata har fått sitt speciella gatuträd för att ge gatan karaktär. Förekommande arter är bland annat prydnadsapel, rönn, björk och oxel.

Lär dig mer om vår vegetation -->