På gång

Vårstädning

  • 28 februari 2021

Dags att boka in helgen den 26-28 mars för vårstädning. Från förmiddagen fredag 26 mars till och med måndag förmiddag 29 mars finns containers för trädgårdsavfall på besöksplatserna: Blacktjärnsgatan, Ormebäcksgatan, Råbäcksgatan.

Och till alla hjälpsamma barn blir det något gått på lördagen kl.13 vid containrarna.

Här finns mer info om våra städrutiner -->

Digitalt årsmöte 2021

  • 28 februari 2021

Vi vill göra alla uppmärksamma för att Årsmötet 2021 kommer att bli digitalt på grund av rådande situation kring Covid-19. Mötet kommer ske den 21 april kl.18.00 via Google Meet. Kallelse och dagordning skickas ut separat till samtliga hushåll inför mötet.

I vanlig ordning går det att ha ombud för att göra din röst hörd om du inte kommer kunna närvara.

Bli en del av vår styrelse

  • 25 februari 2021

Valberedningen för styrelsen i Robertshöjds Samfällighetsförening har dragit igång inför det nya året, och vi letar efter fler styrelsemedlemmar. Vi behöver fler som deltar i styrelsearbetet. Vill du vara med och arbeta för att förbättra boendemiljön i vårt område? Träffa människor med intresse för det gemensamma? Ingen tidigare erfarenhet eller speciell kompetens krävs, bara intresse för de frågor som rör vårt gemensamma område och boende. Styrelsen träffas en gång i månaden (just nu digitalt), och hanterar de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar (vatten, värme, grönytor, parkeringar).

Om du är intresserad och vill bidra tar du kontakt med valberedningen Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com

Bra att veta om elskåpen

  • 3 februari 2021

Elen i varje hörnfastighet tillhör Göteborg Energi. Om en propp går där så är det Göteborgs Energi som ska fixa det. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att skåpen är i brukligt skick och låst så att inga barn kan öppna.

Inventering av ordinarie parkeringsplatser

  • 6 januari 2021

Styrelsen har under hösten genomfört en omfattande inventering av samfällighetens parkeringsplatser. Som bekant nyttjar varje fastighet en ordinarie plats, men idagsläget har vi ingen översikt över vilken plats som nyttjas av vilket hus. Tack alla ni som redan meddelat er plats. Ni som inte meddelat ännu, hjälp oss slutföra detta arbete.

Så meddelar du vilken parkeringsplats du har -->

Ny debitering 2021

  • 22 december

I slutet på december kommer alla medlemmar få den första avin från vår nya ekonomibyrå SBC i brevlådan. I och med detta kommer den nya debiteringen gälla vilket redovisades i kallelsen för årsstämman 2020, bilaga 7.

Styrelsen uppmanar alla att dubbelkolla sin avi mot debiteringsbilagan. Kontakta oss om det inte stämmer.

Se debiteringslista -->

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Har ni värmeläckage?

  • 15 december

Tyvärr så har vi fortfarande inte hittat läckagetvårt gemensamma värmerör. Detta innebär att vi behöver fylla på med ca 50 liter vatten per dygn. I samband med detta kommer det in mycket luft i rören, vilket kan vara en orsak till att era element känns kalla. Testa att lufta elementen och låt det rinna när ni luftar dom så ni ser att det kommer klart vatten utan missfärgning.

Föreningen har en värmekamera som vi lånar ut. Ett bra hjälpmedel för att se var det läcker in kalluft. På bilden ser man att det läcker in kalluft längst ned vid dörren. Där är dags för en ny tätlist.

Sökes: Engagerade medlemmar till arbetsgrupp - för återställande av trädgårdar

  • 30 november 2020

Vi har börjat diskussionerna i styrelsen hur arbetet ska ske med de trädgårdarna som blir berörda av grävningsarbeten kring Rörarbetet 2021.

Styrelsen söker därför medlemmar som vill engagera sig och vill bilda en särskild arbetsgrupp för trädgårdarna utöver styrelsen. Är du intresserad av att hjälpa till med det arbetet så hör av dig till styrelsen.

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->


Styrelsen info

Rörarbete 2021

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Cirkulär 268

År 2020 har inneburit stora förändringar och framför allt begränsningar för många, där Covid-19 har drabbat oss på många sätt. Styrelsen och vårt arbete har dock inte begränsats, vi har fortsatt med många och stora frågor som bland annat Rörarbete 2021, inventering av parkeringsplatser samt vår nya ekonomibyrå och markskötsel partner, SCB.

Läs Cirkulär 268 som PDF -->

Inventering parkering

Under hösten 2020 har vi gjort med en omfattande inventering på alla extra parkeringsplatser i området. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att hyra en extraplats.

Uppmaning!

Vi har märkt att fler och fler parkerat längs med Blacktjärnsgatan och Ormebäcksgatan. Detta skymmer sikten för barnen, svårt för framkomlighet och vissa kommer inte ut från vissa parkeringsplatser. Det förhindrar även framkomlighet på gatan, trångt som det redan är. Det finns extraplatser att hyra. Kontakta styrelsen. Påminn gärna era besökare om detta.

Inspiration

Nybildad radhusägarförening i området

Föreningen har startats för att underlätta alla att ta hand om sitt hus. Tanken är att föreningen ska kunna göra det som samfälligheten inte får göra, som till exempel se över våra tak.

Tove Mathiasson är styrelsemedlem och berättar mer om föreningen i en kort intervju.

Läs hela intervjun -->

Robertshöjds radhus är en värdefull kulturmiljö

Robertshöjds radhusområde är, trots sin ålder, fortfarande välbevarat och enhetligt. Området finns med i Göteborgs stads bevarandeprogram för värdefulla kulturmiljöer.

Lär dig mer om vår historia -->

Visste du att varje gata har sitt speciella gatuträd

Alla entrégator har eller har haft en trädrad. Varje gata har fått sitt speciella gatuträd för att ge gatan karaktär. Förekommande arter är bland annat prydnadsapel, rönn, björk och oxel.

Lär dig mer om vår vegetation -->