Välkommen till Robertshöjds samfällighet

Rörprojektet 2021

 • 06 juni 2021


Läs allt om det pågående rörprojektet under Rörarbete 2021 Där finns bland annat svar på vanliga frågor, kartor över arbetsområdet, nyhetsbrev från vår entreprenör och annan viktig information.

Bli en del av vår styrelse!

 • 13 januari 2021


Valberedningen för styrelsen i Robertshöjds Samfällighetsförening har dragit igång inför det nya året, och vi letar efter styrelsemedlemmar!

Vill du vara med och arbeta för att förbättra boendemiljön i vårt område? Träffa människor med intresse för det gemensamma? Vi behöver fler som deltar i styrelsearbetet!

Ingen tidigare erfarenhet eller speciell kompetens krävs, bara intresse för de frågor som rör vårt gemensamma område och boende!

Styrelsen träffas en gång i månaden (just nu digitalt), och hanterar de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar (vatten, värme, grönytor, parkeringar).

Nya styrelsemedlemmar väljs in på årsstämman i april.

Om du är intresserad och vill bidra, kontakta valberedningen, Luis 0703 -724013, luisyoung@hotmail.com, eller hör av dig till styrelsen om du har några frågor.

Vi behöver DIG!


Info 2021-12-28.docx.pdf

Bravida & Torslanda Entreprenad om vår värme

 • 28 december 2021

Här kommer en liten uppdatering av läget gällande rör entreprenaden, läs informationen från Bravida och Torslanda Entreprenad i dokumentet intill.

Imorgon 29/12 installerar Bravida en vacuumavgasare som hjälper till att avlufta systemet. Med andra ord lufta EJ elementen själva från och med nu.

Termostater info 2021 10 28 (1).pdf

Information Termostater & ventiler

 • 1 november 2021

Arbetet med att lägga nya rör för vår värmeförsörjning börjar nå sin ände. Rören börjar komma på plats och schakten har snart fyllts igen. Nästa steg i processen med en god värmeförsörjning är att byta ut termostat och packbox på våra radiatorer (elementen) inne i våra hus.

Bravida om värmesystemet

 • 20 december 2021


Baravida meddelade att nu är de klara med alla omkopplingar av varm- och kallvatten och hela värmesystemet. Nu ska Bravida justera in värmen mellan radhusblocken så att värmen fördelas jämnt i hela området. Nästa steg blir att fördela värmen jämnt inom respektive radhuslänga och det görs i samband med bytet av ventiler och termostater på alla element.


Besiktning av arbetet kommer att ske den 22/12, efter det kan det eventuellt behövas någon justering. Bravida ska även åtgärda de inrapporterade problemen med vatten och värmen. Styrelsen kommer att få återkoppling på vad de gjort för åtgärder på respektive adress.

Hängrännor & Stuprör

 • 3 augusti 2021


Glöm inte att rensa era hängrännor & stuprör! Det är ett viktigt skydd för huset, dessa ska kunna samla upp och leda bort vatten från tak och fasad.
Besöksparkeringar - tills vidare gäller detta

 • 10 augusti 2021

De märkta besöksparkeringarna på Blacktjärnsgatan, Ormebäcksgatan, Långefjällsgatan och Råbäcksgatan är tills vidare reserverade för de boende vars ordinarie platser påverkas av rörprojektet!

Vi övriga får respektera detta. För våra besökare finns fler platser tillgängliga borta vid Rörmossegatan och Torvmossegatan.

Det viktigaste under rörarbetet!

 • 06 juni 2021


Vi ber er alla, föräldrar och andra vuxna i vårt område, att vi hjälps åt att se till att barn INTE vistas vid shakten / grävområdet!

Entreprenören har sitt ansvar för säkerheten med avspärrningar o.d., men vi föräldrar har alltid ett skyddsansvar för våra barn.

Vi hjälps åt!

 • 22 Juni 2021

Vi i styrelsen vill passa på att ännu en gång lyfta fram att vi är väl medvetna om att det kommer att bli en stor olägenhet för de som blir berörda av rörprojektet. Trädgården kommer att bli uppgrävd och maskiner kommer att köra i området. Därför är det angeläget att alla i området hjälps åt - för det är ett gemensamt projekt att vi ska få nya vatten och värmerör!

Sammanställning av undersökning kring laddpunkter i Robertshöjd


 • 22 april 2021

Under årsmötet onsdagen den 21 april presenterade den grupp som under årsmötet 2020 fick i uppdrag att undersöka möjligheter för laddpunkter i området. Presentationen är en sammanställning av olika alternativ och förslag att komma vidare i detta arbete. I presentation finns kontaktuppgifter om ni vill veta mer kring denna fråga.

Läs presentationen här -->


Gemensamma städhelger


 • 21 november 2021


Vår och höst har samfälligheten gemensamma städhelger, läs mer här.

Stoppa råttorna nu!


 • 22 april 2021

Råttorna börja leta sig till lugnare ställen (våra trädgårdar) nu när det river upp gator och ytor där de annars har sitt tillhåll. Vi måste agera nu för att de inte ska få större spridning. Styrelsen kontaktar "kretslopp & vatten" så att de sätter ut fällor i avloppen.

Detta kan ni som husägare göra:

1. Bort med alla fågelmatare, råttorna tar maten och gömmer undan på egna ställen.

2. Ring ditt försäkringsbolag, har du Länsförsäkringar kostar det inget och de sätter ut giftfällor omgående, de kommer tillbaka och kikar på dem efter 3 veckor.

Tips och rekommendationerna kommer från Länsförsäkringarnas skadedjursbekämpare.

Status Härlandatjärnskolan

 • mars-april 2021

ByggDialog informerar om statusen för bygget Härlandatjärnskolan.

Läs info från ByggDialog -->

Har du frågor angående gatan, skolan eller husen. Här hittar du kontaktinformationen för byggprojektet -->

Bli en del av vår styrelse!

 • 13 Januari 2022

Välkommen att bli en del av styrelsen! Vi bor i en samfällighet, vissa gemensamma ytor och anläggningar har vi gemensamt. Styrelsen driver frågor framåt och ser till så att vårt område fungerar som det ska. Målsättningen är att alla någon gång under boendeperioden i samfälligheten engagerar sig i styrelsearbetet. Styrelsen träffas en gång i månaden och hanterar de frågor som rör våra gemensamhetsanläggningar (vatten, värme, grönytor, parkeringar). Nya krafter och idéer behövs kontinuerligt!

Inga förkunskaper behövs, bara en knippe engagemang. Är det en speciell post man skulle vilja ha ser vi att vi kan lösa det.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen för frågor eller anmäl ditt intresse direkt till Luis på tel. 0703 -72 4013 eller e-post: luisyoung@hotmail.com

Läs intervjun med några av våra styrelsemedlemmar -->


Visste du att...

...det är du som ansvarar för panelen som omsluter din gård

och plåten på ovankant till dess överkant. Både på framsidan och baksidan av huset. Detta finns inte med i Lantmäteriets eller i något annat styrande dokument utan det är av hävd från Robertshöjd radhus ekonomiska förening.


...korrekt färgkod till planket är Brunsvart 517 Classic.

Tydligen har det funnits minst tre varianter av den färgkod som angetts till planket på webbplatsen, vilket syns tydligt i vissa gångar. Nu har vi äntligen hittat den rätta kulören via en observant medlem.

Så har du planer på att måla om planket i år är det blandningen via Nordsjö Idé o Design vid Munkebäcksmotet som är bäst.

Tin Transparent Exterior, Brunsvart, 517 Classic, NS Lasurk. 500/600/By

När det är säsong kan den finnas färdigblandad annars ”bryter” de färgen till vår mörkare brunsvarta nyans (brunsvart 517 Classic).

Om man råkat köpa fel nyans kan man gå tillbaka till affären med burken. De ”bryter” färgen till den rätta - utan kostnad.

Så här ser etiketten ut -->


...elen i varje hörnfastighet tillhör Göteborg Energi.

Om en propp går där så är det Göteborgs Energi som ska fixa det. Dock är det varje fastighetsägares ansvar att skåpen är i brukligt skick och låst så att inga barn kan öppna.

Styrelsen info

Ny debitering 2021

I slutet på december fick alla medlemmar den första avin från vår nya ekonomibyrå SBC i brevlådan. I och med detta kommer den nya debiteringen gälla vilket redovisades i kallelsen för årsstämman 2020, bilaga 7. Styrelsen uppmanar alla att dubbelkolla sin avi mot debiteringsbilagan på vår hemsida. Kontakta oss om det inte stämmer.

Här kollar du debiteringslistan 2021 -->

Cirkulär 269

En kort sammanfattning om vad som sker i och omkring vårt område under februari och mars.

Läs Cirkulär 269 som PDF -->

Rörarbete 2021

Styrelsen har fått i uppdrag att undersöka och bedöma statusen på varmvatten- och fjärrvärmerör. I och med detta arbete vill vi vara så transparenta som möjligt till er medlemmar. Därför samlar vi all pågående information som behandlar rörarbete under en egen undersida som vi kallar Rörarbete 2021.

Läs mer om Rörarbete 2021 -->

Extra parkeringsplatser finns att hyra

Efter höstens inventering av parkeringsplatser har det kommit upp 6 nya extraplatser som finns till förfogande att hyra. Hör av dig till styrelsen@robertshojd.se om du är intresserad av att hyra en extraplats.

HÅLL KOLL!

I och med byggprojekten i och omkring vårt område kan det komma bli aktuellt med en del vattenavstängningar. Registrera dig för att få information om driftstörningar - servicevarning - via sms kan via Göteborgs stad och Göteborgs Energi.

TIPS!

Ni är väl med i vår grupp på Facebook? Om inte, haka på. Här kan frågor kring våra fastigheter diskuteras men även tips & råd eller frågor föras fram.

Facebook -->