Vatten & avlopp

Rapport från Sjövalla VVS — Okulärbesiktning av rörsystemet.

Rapporten beställdes av styrelsen i och med läckage på Ormebäcksgatan helgen den 4-6 september 2020.


Rapporten är skriven av Mikael Bryngelsson, Projektledare Sjövalla VVS.

Utifrån det jag sett samt stängt av under tiden vi har varit där så är hela dricksvatten systemet samt värme systemet i stort behov av service, många av ventilerna på dricksvatten systemet fungerar inte utan när man stänger dom så läcker det igenom med nästan fullt flöde så det inte går att stänga bort dom längorna från stammarna som går i kulverten.

Orsaken till läckan som var på Vvc ledningen va att röret va så gammalt & materialet har ”ätits” upp genom åren av friktionen som blir när vattnet alltid cirkulerar.

Orsaken till VV problemet som kom efter avstängningen var att en ventil på varmvattensidan hade fastnat i nästan stängt läge pga ålder så varmvattnet inte gick igenom med fullt flöde.

Fjärrvärme systemet är så gammalt så på vissa ställen har det blivit så mycket ärg & påväxt så man knappt vågar röra rören för risken finns att dom spricker eller till och med går av och börjar läcka ordentligt.