Startsida
Om föreningen
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Husritningar
VVS-ritningar
EL-ritningar
Konstruktionsritningar
Ritningsförteckningar
Lantmäteriförrättningen ritningar
Nu finns det ritningar tillgängliga här på hemsidan.

Ritningsförteckningar
Husritningar
VVSritningar
ELritningar
Konstruktionsritningar
Ritningar lantmäteriförrättningen

Ytterligare ritningar kan finnas att hämta ut på Stadsbyggnadskontoret. Samtliga ritningar i ritningsförteckningarna finns inte  på föreningens hemsida.
Det finns ritningar på det mesta allt från kök, badrum, pergola, skärmtak, skorstenar, plåtdetaljer, trappor, öppen spis mm.
Vid renoveringar kan ritningarna underlätta för att få ett bra resultat lika befintligt utseende vilket är viktigt särskilt när det gäller exteriören. Det underlättar även att tydliggöra vad en hantverkare skall göra, hur det skall göras och vad kostnaden blir.

Typ A = fastigheter om ca 85 m2
Typ B = fastigheter om ca 98 m2
Typ C = fastigheter om ca 115 m2
Sen finns variationer inom dessa tre huvudtyper.
Beteckningen S efter A, B eller C betyder spegelvänt.

För mer information och frågor kontakta Ylva Olofsson tel: 031-40 65 59.
Uppdaterat 2014-10-21
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum