Startsida
Om föreningen
Gemensamhetsanläggningar
Styrelse
Vad går medlemsavgiften till?
Stadgar
Lantmäteriförrättningen kort och lång version
Årsmötesprotokoll
Om husen och området
Allmän information
Hustips och rekommendationer
Ska du köpa eller sälja ett hus?
Vanliga frågor
Forum / Radhusbloggen
Logga in
Ritningar
Om föreningen

De 29 radhuslängorna i vårt område byggdes 1961-1962 efter ritningar av arkitekterna Arne Nygård och Poul Hultberg. Redan under byggandet bildades en ekonomisk förening för att förvalta fjärrvärmeanläggningen, gemensamma ytor och annat av gemensamt intresse. 

2003 bildades Robertshöjds samfällighetsförening som nu ersätter den ekonomiska föreningen, eftersom formen samfällighetsförening bedöms vara lämpligare för våra syften.

Den ekonomiska föreningen fanns kvar, parallellt med samfällighetsföreningen, men är nu avvecklad.
Uppdaterat 2015-05-22
Utskriftsvänlig sida
Kontakta styrelsen: styrelsen(@)robertshojd.se
Provided by Webforum